• Predstavitev

  Delo izvršitelja:

  Službo izvršitelja opravljamo kot uradne osebe, način dela predpisujeta Zakon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja. Plačilo izvršitelja pa je določeno v Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

  Bistvo v izvršilnem postopku je hitra in uspešna reallizacija izvršbe, ki jo izvršiteljica zagotavlja na podlagi moralnih in etičnih načel in ob upoštevanju zakonitosti in strokovnosti.

  Na podlagi spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ko je upnik pridobil pravico o določitvi izvršitelja, deluje izvršiteljica po celi Sloveniji.

  Izvršiteljica omogoča upnikom in njihovim zastopnikom,  s katerimi sodeluje na področju izvršilnih postopkov vpogled v vpisnik izvršiteljice. Vpisnik je dostopen na spletnem naslovu www.izvrsitelj.com. Ob kliku na opcijo EXTRANET – je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom. Za dodelitev gesla pošljite zahtevek na e- naslov nada@izv-strehovec.si.

  OSNOVNI PODATKI IZVRŠITELJICE:

  Nada Strehovec – izvršiteljica Nova Gorica
  Mednarodni prehod 2 B
  5290 Šempeter pri Gorici

  imenovana za izvršiteljico z odločbo Ministrstva za pravosodje RS št. 705-250/2015/1  z dne 3. 3 2015.

  Pooblastilo:

  podeljeno pooblastilo za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju Okrožnega sodišča v Novi Gorici z odločbo Ministrstva za pravosodje RS št. 705-340/2015/52 z dne 8.9.2015.